Rozmiar: 4831 bajtów
Nordic Park

Analizę przygotowano dla budynku biurowego "Nordic Park"z tradycyjnym garażem, zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Kruczkowskiego, zaprojektowanego przez Studio Projektowe SPAK w 1997 roku i wybudowanego w latach 1998-2000.Biurowiec o powierzchni użytkowej biur 7 113,5 m2 zlokalizowanych na poziomach od +3 do +7, posiada znajdujący się pod nimi wielokondygnacyjny, tradycyjny parking ślimakowy o łącznej liczbie 216 miejsc parkingowych. Parking zajmuje 6 326,1 m2 powierzchni użytkowej na 4 poziomach. Dodatkowo na parterze wygospodarowano pomieszczenia komercyjne o powierzchni 636 m2.

Wykonana symulacja adaptacji systemu parkingowego AUTOPARK w tym biurowcu wykazała zysk w postaci uwolnienia znacznej części powierzchni i kubatury budynku z możliwością przeznaczenia na cele komercyjne (biura i sklepy), przy jednoczesnym zwiększeniu liczby miejsc parkingowych do 245 stanowisk (wzrost o 29 miejsc parkingowych).Garaż tradycyjny AUTOPARK® Wzrost o ... Efektywność
(%)
Liczba miejsc parkingowych /szt./ 216
245 29 113,4
Kubatura garażu /m3/ 25 090 11 706 -13 384 53,4
Powierzchnia komercyjna
biura + handel /m2/
7 113,5 + 636 7 113,5 + 2700 2 064424
(dotyczy powierzchni handlowej)
AUTOPARK