Rozmiar: 4831 bajtów
Al. Solidarności


Wstępna koncepcja zabudowy parkingu mechanicznego z salonem samochodowym i lokalem gastronomicznym zakłada ruchomą elewację projektowanego budynku. Jest to efekt bezpośredniego przełożenia znaczeń, tworzących ideę projektu,na konkretną formę architektoniczną. W przypadku lokalizacji tego projektu mamy do czynienia z istniejącą już ściśle określoną zabudową, która narzuca z góry ograniczenia, co do wysokości i kubatury budynku. Zastosowanie sytemu AUTOPARK dało zaskakujący efekt na co wskazuje poniższe zestawienie:

Powierzchnia zabudowy
1770 m2
Powierzchnia zielona na dachu
1360 m2
Powierzchnia salonu samochodowego
800 m2
Powierzchnia lokalu gastronomicznego
540 m2
Liczba miejsc parkingowych 144 szt.


Jak widać z powyższego zestawienia projekt ten spełnia wszystkie wymagania stawiane przy projektowaniu współczesnej zabudowy w centrum miasta i jednocześnie zapewnia optymalne wykorzystanie całej działki, którą dysponujemy. Problem parkowania i eksponowania samochodów został tu w pełni rozwiązany dzięki zastosowaniu systemu AUTOPARK.
AUTOPARK