Rozmiar: 4831 bajtów
Obsługa i serwis

Obsługa bieżącej pracy systemu parkingowego AUTOPARK realizowana jest automatycznie za pomocą systemu komputerowego, nadzorowanego przez przeszkolonego pracownika, ale niekoniecznie nadzoru ciągłego. Istnieje wiele możliwości i wariantów programowania systemu w zależności od indywidualnych potrzeb. Można również wzbogacać przewidywany program obsługi np. o automatyczną myjnię.

System AUTOPARK jest w pełni zautomatyzowany, w związku z czym nie wymaga stałej kontroli jego elementów i podzespołów, a wszelkie okresowe przeglądy techniczne powinny być wykonywane przez autoryzowanych specjalistów.
AUTOPARK