Rozmiar: 4831 bajtów
Koszty

Indywidualny charakter poszczególnych rozwiązań powoduje, że cena ustalana jest dla każdego projektu oddzielnie. Nalezy jednak zwrócić uwagę na fakt, że poniesione koszty zwracają się w wyniku uzyskania dodatkowej powierzchni użytkowej, zwiększenia ilości miejsc postojowych, powiększenia komfortu korzystania z parkingu, większego bezpieczeństwa i bezkolizyjności zastosowanego rozwiązania. Również koszty bieżącej eksploatacji ulegają istotnej obniżce, ze względu na ograniczenie ilości osób potrzebnych do pilnowania i sprzątania oraz zmniejszenie potrzeby oświetlenia i wentylacji w porównaniu z tradycyjnym parkingiem. AUTOPARK jest rozwiązaniem problemu parkowania samochodów tam, gdzie tradycyjne metody nie mogą być zastosowane.
AUTOPARK