Rozmiar: 4831 bajtów
Bezpieczeństwo

Parkingi automatyczne AUTOPARK zapewniają bezpieczeństwo w kilku aspektach:

a) ogólnym
  • kierowca jest absolutnie bezpieczny, gdyż zapewnienie stałej ochrony w pomieszczeniu wjazdu, wyjazdu i ich okolicy przez dopowiednie służby jest możliwe w 100%. Na parkingach tradycyjnych, niezależnie od ilości osób ochrony, bezpieczeństwo takie jest iluzoryczne.
  • kierowca wysiadając z samochodu, może nawet pozostawić w nim kluczyki i otwarte okna - nikt nie ma dostępu do zaparkowanych samochodów. Samochód jest przemieszczany całkowicie bezpiecznie - odpowiednie czujniki i zabezpieczenia wykluczają kolizję z innymi pojazdami lub elementami konstrukcyjnymi systemu. Jedynymi punktami styczności auta z mechanizmami AUTOPARK-u są koła samochodu.


b) ochrony przeciwpożarowej

ochrona przeciwpożarowa AUTOPARK-u jest zgodna z przepisami Polskiej Normy PN-M. 51540/1997 "Ochrona przeciwpożarowa - Urządzenia tryskaczowe - Zasady Projektowania i instalowania oraz odbioru i eksploatacji", z której wynika konieczność stosowania instalacji automatycznego wykrywania i gaszenia pożaru. AUTOPARK, jako obiekt zautomatyzowany, zgodnie z przepisami nie jest kwalifikowany pod względem zagrożenia ludzi. Na korzyść bezpieczeństwa AUTOPARK-u przemawia fakt, że parkowany w nim samochód nie ma włączonego silnika i pozostaje z wyłączonym zapłonem. Ewentualna akcja gaśnicza prowadzona metodami tradycyjnymi w tego rodzaju obiekcie jest całkowicie niemożliwa (brak schodów, przejść do samochodów). Dlatego też stosowane są tu automatyczne urządzenia gaśnicze.
AUTOPARK