Rozmiar: 4831 bajtów
Zalety

W stosunku do tradycyjnych parkingów wielopoziomowych w AUTOPARK-u można zmieścić nawet do dwukrotnie większej liczby samochodów w tej samej kubaturze budynku - zarówno przy parkingu nadziemnym jak i podziemnym, a oszczędność kubatury wynosi około 56 % (dane liczbowe przybliżone).Główne zalety systemu AUTOPARK to:
 • komputerowa, zautomatyzowana obsługa; udział człowieka sprowadza się jedynie do kontroli systemu i okresowej konserwacji urządzeń,
 • łatwość dostosowania do konkretnych warunków zabudowy, także przy budynkach już istniejących (można umieścić parking np. pod dziedzińcem, boiskiem, skwerem, itp.),
 • eliminacja ryzyka uszkodzeń karoserii oraz konieczności ręcznego sterowania pojazdami wjeżdżającymi do parkingu: parkowanie samochodów odbywa się automatycznie,
 • wygoda parkowania: kierowca wjeżdża do stanowiska wjazdu - wyjazdu przodem swojego samochodu, a przy odbiorze system wydaje samochód ustawiony przodem w kierunku jazdy,
 • Skrócenie czasu
  Parkingi automatyczne AUTOPARK są przyjazne użytkownikowi. Kierowca podjeżdża do bramy stanowiska przyjęć i po zasygnalizowaniu przez system gotowości i otwarciu bramy wjeżdża na paletę. Następnie opuszcza pojazd i naciskając przycisk uruchamia zautomatyzowany proces parkowania, który rozpoczyna się od identyfikacji. Po wyjściu kierowcy, drzwi pomieszczenia zamykają się i wówczas nie musi się on więcej zajmować samochodem; ponadto znajduje się wówczas na poziomie parteru budynku, na przykład przy holu wejściowym.
  AUTOPARK eliminuje uciążliwe i czasochłonne krążenie po wąskich przejazdach i pochylniach w poszukiwaniu wolnego miejsca. Przy odbiorze pojazdu kierowca zgłasza chęć wyjazdu, płaci za postój i wchodzi do stanowiska wydawania pojazdu, gdy pojazd zostanie już na nie przeniesiony. Nie ma potrzeby szukania samochodu po parkingu, ani obaw, czy nie został uszkodzony lub skradziony. Średni czas oczekiwania potrzebny na odzyskanie jednego samochodu zaparkowanego w systemie AUTOPARK to maksymalnie 2 minuty. Warto zauważyć, że w przeciętnym garażu tradycyjnym - uwzględniając konieczność zejścia do garażu, odnalezienia samochodu, manewrów przy wyjeździe i często obowiązku uiszczenia opłaty - przejście i przejazd samochodem szacowany jest średnio na 4 minuty.
 • ograniczenie emisji spalin powstających podczas manewrów i parkowania - aspekt ekologiczny; do wentylacji wymagana jest niewielka ilość powietrza,
 • ograniczenie kosztów eksploatacji parkingu - wystarcza niewielkie oświetlenie "dyżurne" pomieszczeń i ich wentylacja, nie potrzeba zatrudniać pracowników ochrony (nikt nie ma dostępu do samochodów - nie ma kradzieży i włamań do samochodów), ani sprzątania (z wyjątkiem konieczności utrzymania czystości na stanowisku wjazdu - wyjazdu),
 • urządzenia parkingu mogą być demontowane i ponownie zastosowane w innym miejscu,
 • koszty budowy struktury konstrukcyjnej w stosunku do tradycyjnych garaży są niższe - nie potrzeba budować stropów, pochylni, wind i klatek schodowych dla ludzi, oświetlenia i wentylacji. W przypadku parkingów nadziemnych sam stelaż stanowi wystarczającą strukturę nośną dla ścian i dachu,
 • możliwość dostosowania się do potrzeb inwestora w odniesieniu do konfiguracji i funkcji pracy urządzenia
 • możliwość przeznaczenia wybranych poziomów dla pojazdów wyższych, typu van.
AUTOPARK