Rozmiar: 4831 bajtów
Zastosowanie

System parkingowy AUTOPARK znajduje zastosowanie w:
  • budynkach biurowych zlokalizowanych w obszarach miast, charakteryzujących się ciasną zabudową,
  • centrach handlowych,
  • obiektach usługowych (np. banki, hotele, dworce kolejowe i lotnicze),
  • budynkach mieszkalnych.

System AUTOPARK pozwala na maksymalne wykorzystanie ilości miejsc parkingowych na dostępnej powierzchni. Kształt, a zwłaszcza szerokość działki jest najważniejszą przesłanką do wyboru typu parkingu. W przypadku wąskich działek stosuje się wariant z podłużnym parkowaniem - tzw. parkowanie długim bokiem (szerokość wewnątrz parkingu 7,20 m plus grubość ścian).

Przy szerszej działce (ok. 10 m) można stosować opcje wielorzędową ze zdwojonym rzędem po jednej stronie, a przy szerokości 12,50 m - z obustronnym zdwojeniem.
Przy działce o szerokości ok. 17 m lub więcej stosuje się układ przypominający klasyczny parking, z poprzecznym usytuowaniem stanowisk względem osi ruchu układnicy - tzw. parkowanie krótkim bokiem. Ten typ można również rozbudować do dwurzędowego (jednostronnie - ok. 23 m, dwustronnie - ok. 28,50 m).Opcja umieszczenia stanowisk w wielu rzędach pozwala na redukcję kosztu budowy struktury nośnej i oszczędność miejsca. Zgodnie z algorytmami pracy systemu, gdy należy przenieść samochód ze stanowiska rzędu drugiego, zagrodzony przez pojazd parkowany w rzędzie pierwszym, układnica przestawia zagradzający samochód na zarezerwowane do tego celu wolne stanowisko.

Kluczowe dla gospodarki czasem w parkingu jest prawidłowe dobranie ilości stanowisk wjazdowo-wyjazdowych oraz ilości układnic. Zawsze należy rozważyć lokalne warunki drogowe, wielkość parkingu, specyfikę funkcji budynku (na przykład możliwości wystąpienia spiętrzenia w czasie liczby przyjazdów lub wyjazdów z parkingu). Odpowiednie symulacje zaleca się przeprowadzić na etapie przygotowanie inwestycji z udziałem specjalisty z firmy AUTOPARK.

Co ważne, w systemie AUTOPARK nie występują kondygnacje, w rozumieniu Polskiej Normy "Budownictwo. Terminologia", określone tam jako przestrzeń pomiędzy dwoma kolejnymi stropami lub stropem i dachem. Wobec tego powierzchnią jest powierzchnia podłogi hali wysokiej na kilka metrów, a wymogi przepisów - w przeciwieństwie do garaży tradycyjnych - dotyczą nie wielu, lecz jednej kondygnacji.

Możliwości AUTOPARK są najlepiej wykorzystane, gdy stanowiska wjazdu i wyjazdu (lub wjazdowo-wyjazdowe) są usytuowane na poziomie ulicy, w pobliżu holu wejściowego budynku - nie potrzeba wówczas budować pochylni, a transport pionowy samochodu i tak zapewniają urządzenia parkingu. W sąsiedztwie należy przewidzieć małe pomieszczenie na urządzenia sterownicze (zasilanie, urządzenia elektryczne i sterowniki). Obudowa (ściana zewnętrzna) nie powinna mieć okien.

AUTOPARK może być odrębnym budynkiem - ma wówczas własny szkielet stalowy, który wystarcza jako struktura nośna - lub może stanowić dowolną część (kondygnację) budynku wyższego, na przykład jego podziemie czy też np. III i IV piętro. Technicznie możliwe jest ukształtowanie parkingu jako częściowo nadziemnego a częściowo podziemnego.

W przypadku, gdy parking ma być zawarty w bryle budynku należy dostosować rozkład słupów do technologii AUTOPARK. Można wtedy zastosować np. moduł 7,5 m w osiach przy układzie poprzecznym, podobnie jak w parkingach tradycyjnych. W szczególnych miejscach można dostosować parking do warunków wynikających z układu funkcjonalnego budynku, zachowując prostokątną siatkę konstrukcyjną. Wysokość jednego poziomu składowania wynosi brutto ok. 1,9 m i zależy od adresata parkingu, tzn. od przeciętnej maksymalnej wysokości parkowanych pojazdów (np. dla większości pojazdów, których wysokość nie przekracza 1,6 m moduł ten wynosi 1,76 m - z uwzględnieniem odpowiedniego marginesu bezpieczeństwa).
AUTOPARK