Rozmiar: 4831 bajtów
Zasada działania

Parkingi automatyczne AUTOPARK, niezależnie od technologii samego parkowania, są przyjazne użytkownikowi. Pojazdy są przenoszone na paletach w celu ochrony przed zabrudzeniem niżej parkowanych aut. Kierowca podjeżdża do zewnętrznej bramy stanowiska wjazdowego lub wjazdowo/wyjazdowego (pozycja 1), po zasygnalizowaniu przez system wjeżdża na paletę i opuszcza samochód (pozycja 2). Następnie, naciskając przycisk, uruchamia zautomatyzowany proces parkowania, który rozpoczyna się od identyfikacji pojazdu, będącej podstawą do późniejszego jego zwrotu właścicielowi i do celów archiwizacji. Brama stanowiska zamyka się po opuszczeniu go przez kierowcę (pozycja 3). Z reguły stanowisko wjazdowo-wyjazdowe zlokalizowane jest na poziomie parteru budynku, na przykład przy holu wejściowym.W systemie AUTOPARK nie ma uciążliwego krążenia po wąskich przejazdach i pochylniach w poszukiwaniu miejsca, przy jednoczesnym wdychaniu spalin. Jedyną czynnością jest pobranie biletu lub włożenie karty magnetycznej, czy po prostu odciśnięcie palca na czytniku.

Pozostawiony przez kierowcę samochód jest przenoszony ze stanowiska wjazdowego na platformę układnicy.
Układnica - to urządzenie do "układania" pojazdów na stelażu stanowisk parkowania. Jest to w istocie dźwig samojezdny (tor jazdy - wzdłuż osi parkingu) z platformą przenoszenia pionowego i opcją obrotu (tak, by pojazd mógł być wydawany przodem do wyjazdu). Ruchy jazdy, przenoszenia/opuszczania mogą zachodzić jednocześnie - zależnie od potrzeby. Po przemieszczeniu układnicy i jej platformy do wybranego automatycznie stanowiska, podajnik platformy przesuwa paletę z pojazdem (lub bez) na to stanowisko, a układnica jest gotowa do wykonania następnej operacji - przyjęcia lub wydania kolejnego pojazdu.

Przy odbiorze pojazdu kierowca zgłasza chęć wyjazdu, i wchodzi do stanowiska wyjazdowego (wjazdowo/wyjazdowego) po przeniesieniu tu pojazdu i otworzeniu bramy zewnętrznej. Nie ma potrzeby szukania samochodu po parkingu, ani obaw, czy nie został uszkodzony lub skradziony.
AUTOPARK