Rozmiar: 4831 bajtów


Jedna z kamienic Warszawskich

Przykład zastosowania automatycznego systemu parkowania AUTOPARK® w jednej z rewitalizowanych Warszawskich kamienic.

Oryginalny plan architektoniczny przewiduję windę samochodową z poziomu 0 na poziom -1 gdzie znajduje się 6 teoretycznych miejsc parkingowych - ze względu na praktyczne zastosowanie niemożliwe jest korzystanie z miejsca numer 2 i 6. Korzystanie z pozostałych 4 jest utrudnione.

Dzięki zastosowaniu systemu AUTOPARK® jesteśmy w stanie zaparkować 24 pojazdy - przy 2 poziomach parkowania lub 36 pojazdów - przy 3 poziomach parkowania w tym jeden poziom dla samochodów wyższych.

Plan oryginalny AUTOPARK®
Plan oryginalny AUTOPARK®
AUTOPARK