Rozmiar: 4831 bajtów


Filharmonia, plac Emila Młynarskiego

Poniżej przedstawiamy koncepcję zrealizowania na placu Emila Młynarskiego pomiędzy budynkami Filharmonii (ul. Henryka Sienkiewicza 12) a Banku PKO BP S.A (ul. Henryka Sienkiewicza 14) automatycznego parkingu podziemnego zbudowanego w technologii AUTOPARK®.

Filharmonia - stan obecny
Filharmonia - stan obecny

W chwili obecnej powierzchnia placu jest przeznaczona na parking naziemny o pojemności około 50 samochodów. Automatyczny parking podziemny zbudowany w technologii AUTOPARK® znajdować się będzie pod powierzchnią placu. Optymalną pojemność parkingu określono na około 258 pojazdów.

Zbudowanie parkingu podziemnego na placu pozwalałoby odzyskać teren jako przestrzeń miejską, dającą, z racji atrakcyjności lokalizacji, szereg możliwych opcji do zagospodarowania (począwszy od skweru miejskiego, foyer Filharmonii, Sali operacyjnej PKO BP, a skończywszy na działalności handlowej) oraz równocześnie istotnie powiększałoby zasób miejsc parkingowych w porównaniu do obecnie istniejącego parkingu naziemnego.

AUTOPARK